Maori Made Easy - Week 5

Kei konei ngā kupu katoa o tēnei wiki e whakahuatia ana. Ko tāu he tāwhai i te whakahuatanga o ia kupu. Kua waiho he whakamatuatanga e whakahua mai ai koe i ia kupu. Ko te painga atu, mēnā ka whakamahi koe i tō kawe reo ki te hopu i tō whakahua hei whakarongotanga anō māu.

Here is a sample pronunciation guide for all the words used in this week’s pronunciation exercises. Your challenge is to listen to each sample, and in the space provided, imitate the correct pronunciation you have just heard. It would be great if you could use your cell phone or another device to record yourself, so you can listen to what you sound like.

 

Pin It on Pinterest

Share This